Research Team (Charles University)

Department of Probability and Mathematical Statistics

surname (a) karlin.mff.cuni.cz

Mathematical Institute of Charles University

surname (a) karlin.mff.cuni.cz

Department of Applied Mathematics

surname (a) kam.mff.cuni.cz

Theses (Charles University)

For students interested in research into multivariate mathematical statistics and geometry at all study levels, we offer a range of possible research topics. A small sample of these is provided below - many other topics are available upon agreement. Students are welcome to contact us directly.

Pre študentov, ktorí majú záujem o výskum v mnohorozmernej matematickej štatistike a geometrii, ponúkame radu možných výskumných tém / tém záverečných prác. Ich malý výber nájdete dole - mnoho ďalších je dostupných po dohode. Záujemcom odporúčame, aby sa na nás neváhali obrátiť priamo.

Daniel Hlubinka

Stanislav Nagy